Szkolenia

Organizujemy szkolenia z zakresu rozwoju miękkich kompetencji oraz współpracy z Klientem. Tematyka szkoleń i warsztatów obejmuje naukę kontrolowania emocji, technik radzenia sobie ze stresem, zdolność określania priorytetów, trening umiejętności interpersonalnych, sztukę budowania dobrych relacji, techniki twórczego myślenia, trudnych sytuacji w obsłudze Klienta oraz umiejętność skutecznego wdrażania nowych pracowników i starych w nowe obowiązki.

Oferujemy również możliwość przygotowania szkoleń i warsztatów w innych dziedzinach zależnie od oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.

Szkolenia prowadzą wyłącznie doświadczeni trenerzy rozwoju osobistego oraz trenerzy biznesu.

Szkolenia 1
Szkolenia 2
Szkolenia 3